Quái vật và người đẹp

In a land far away, lived a merchant và his daughter, beauty. Beauty lượt thích her name, was very pretty, loving and kind.

Bạn đang xem: Quái vật và người đẹp


*

Ở một xứ sở siêu xa xôi nọ, có một yêu thương nhân sống cùng nhỏ gái, tên Beauty. Thương hiệu sao fan vậy, Beauty vô cùng đẹp, khả ái với tử tế.
One day, the merchant got lost deep in the woods và reached a castle hidden amongst the trees. He went inside và yelled, “HELLO! Is anybody home?”
Một ngày nọ, yêu quý nhân này bị lạc vào rừng và mang đến một toà thành tháp ẩn thân rừng. Ông vào trong cùng la to," Xin chào! gồm ai ở trong nhà không vậy?
In the morning, just as he was preparing to lớn leave, he thought of Beauty and plucked a rose. Suddenly, he heard a shout. A horrible Beast was standing before him. “Ungrateful man! How dare you steal from my garden even after I let you stay here?” he cried.
Sáng dậy, khi sẵn sàng lên đường, ông nhớ mang đến Beauty nên ngắt một cánh hồng. Bất ngờ, ông nghe một giờ thét. Một con thú vật đứng trước mặt ông la to: "Đồ vô ơn! Sao lại dám ăn cắp hoa vào vườn lúc ta đã mang đến ngươi qua đêm?"
The merchant shivered with fright. He begged the Beast not khổng lồ hurt him, và tried lớn explain that the flower was for his daughter Beauty. The Beast said, “I will let you go if you promise khổng lồ send Beauty lớn live with me.” The merchant fearfully agreed.
Thương nhân rùng mình hại hãi. Ông cầu xin thú vật đừng sợ hãi mình và cố phân tích và lý giải hoa này dành riêng cho Beauty, phụ nữ mình. Quái vật nói," Tôi sẽ làm cho ông đi nếu ông hứa sẽ mang đến Beauty đến đây cùng với tôi." yêu mến nhân lo lắng đồng ý.
At home, he sorrowfully told Beauty the whole story. She said, “You should keep your promise. I will go to the Beast. Don’t worry,” & she left for the castle.
Ở nhà, ông u sầu kể Beauty nghe tổng thể câu chuyện. Cô nói: "Cha đang nói thì nên giữ lời.

Xem thêm: Bảng Giá Thu Mua Phế Liệu Mới Nhất Hôm Nay, Bảng Giá Phế Liệu Hôm Nay Mới Nhất (Cập Nhật)

Con sẽ tới chỗ tai quái vật. Đừng lo." rồi cô tách nhà cho lâu đài.
In the beginning, she too was frightened by the ugly Beast và his gruff voice. But in a few days, she realized that the Beast was actually very kind and gentle. He took care of her & slowly began to lượt thích him. She was no longer afraid of him. Even though the Beast dearly loved her, beauty missed her home and her father. She often thought of him và cried.
Lúc mới đầu, cô cũng hại Con thú vật xấu xí và tiếng nói cộc lốc của anh. Nhưng mà vài ngày sau, cô nhận biết rằng quái vật quả thật rất thân thiết và vơi dàng. Anh âu yếm cô nên cô dần thích anh. Cô không hề sợ anh nữa. Mang lại dù quái vật yêu cô vô ngần, cô vẫn nhớ công ty và phụ thân mình.
One day, she looked through a magic mirror that the Beast gave her, & saw that her father was terribly unwell. “Oh! Father is ill! I must go to see him!” she cried in panic. Unable to lớn see her sadness, the Beast sighed & said, “Go back home. But I hope you will never forget me.”
Một hôm nọ, cô xem qua chiếc gương thần mà thú vật đưa mang đến cô, và chú ý thấy phụ thân cô khôn xiết yếu. "Ôi, thân phụ bệnh rồi! Em phải về viếng thăm cha!" cô hồi hộp khóc. Thấy cô buồn, anh không chịu đựng nỗi, thú vật thở dài nói,"Về đơn vị đi. Nhưng hi vọng em đang không khi nào quên tôi."
“thank you Beast!” beauty said. Beauty was so happy that she hugged the Beast and ran home.Beauty was glad lớn be trang chủ again, và under her care, her father quickly recovered. One day, she thought of the Beast & looked into the mirror. To lớn her dismay, she saw that the Beast too was ill. He was on the ground moaning in pain.
"Cảm ơn anh, quái quỷ vật" Beauty nói. Cô mừng quá mức cần thiết nên ôm chầm lấy quái vật và cḥay về nhà. Beauty vui do được về đơn vị trở lại, cùng được sự chăm lo của cô, thân phụ cô đã không còn bịnh siêu nhanh. Một hôm nọ, cô nhớ thú vật nên nhìn vào gương. Cô hết hồn hết vía khi thấy quái vật bệnh nặng. Anh nằm xung quanh đất rên rỉ đau đớn.
She sped to the castle. The Beast was dying và was very glad lớn see her. She held him & sobbed, “Beast, what’s wrong? Don’t die! I love you!” then she kissed him softly. At that very instead, the Beast changed into handsome prince! Beauty was so surprised! “Thank you beauty! A wicked witch had cast a spell on me. Your sweet words broke the spell!” he said.
Cô lao cho lâu đài. Thú vật đang hấp hối, bắt gặp cô, anh cực kỳ mừng. Cô ôm anh và nức nở," quái ác vật, gồm chuyện gì vậy? Em yêu anh!" rồi cô hôn anh vơi dàng. Đúng ngay lúc đó, quái ác vật biến thành một hoàng tử đẹp nhất trai! Beauty hết sức ngạc nhiên!" Cảm ơn em, Beauty! Một phù thuỷ độc ác đã bỏ bùa anh. Em sẽ phá vỡ vạc bùa mê ấy!" anh nói.